Poslání

Češi jsou na špici v používání bankovních produktů, téměř polovina z nich má nebo měla závazek po splatnosti

Bankovní účet a on-line bankovnictví využívá více než 93 % resp. 82 % Čechů. Například v Německu je to jen 87 % resp. 74 % lidí. Tato a mnohá další zjištění vyplývají z evropského průzkumu agentury MillwardBrown pro skupinu KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Češi také velmi vysoko hodnotí svoji finanční gramotnost: jen necelých 7 % respondentů průzkumu přiznává velmi nízkou nebo žádnou znalost bankovních produktů, zatímco v Itálii šlo o více než 18 % z dotazovaných. Výbornou nebo velmi dobrou znalost bankovních produktů deklaruje 34 % Čechů, nejvýše svoji finanční gramotnost hodnotí Slováci (40 %).

Češi hodnotí nadprůměrně i svoji finanční situaci. Plných 37 % respondentů průzkumu uvedlo, že si může dovolit vše, co potřebuje, spoří a zvládne pokrýt i neplánované výdaje. Stejně jsou na tom i Slováci a nejlépe hodnotí svoji finanční situaci Němci (43 % respondentů má dostatek peněz, může spořit a nezaskočí je náhlé výdaje). Nejhůře hodnotili svoji finanční situaci respondenti v Itálii a Rumunsku: více než 17 % z nich přiznává, že často nemá prostředky ani na nejnutnější potřeby. Dvě třetiny Poláků (64 %) uvádí, že mají dostatek peněz na běžné potřeby, ale nečekané výdaje jim způsobují problémy. Ve stejné situaci je polovina (51 %) Čechů.

„V našem mezinárodním průzkumu Češi potvrdili, že se aktivně zajímají o finanční záležitosti, s penězi vycházejí převážně dobře a deklarují, že se zadlužují s rozmyslem. Platební morálka dlužníků je ale spíše podprůměrná – skoro pětina respondentů měla v době průzkumu nějaký závazek po splatnosti. Hůře na tom jsou jen Němci a Rumuni,“ říká Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

Češi nejčastěji nesplácejí bankám, Španělé a Rumuni dluží za energie

Téměř polovina českých respondentů průzkumu (44 %) uvedla, že měla větší či menší zpoždění se splátkami dluhu nebo platbami za jiné závazky. Zpoždění s platbami mělo jen 29 % Španělů a 36 % Slováků. Nejhorší je situace v Polsku, kde zpoždění s platbami závazků přiznalo více než 57 % respondentů. Závazky po splatnosti má téměř pětina (18 %) dotazovaných Čechů, ale v případě Němců je to již skoro třetina (přes 29 %). V Polsku je to méně než 12 % respondentů. Zpoždění plateb českých dlužníků se týká nejčastěji splátek úvěrů (29 %) a půjček od přátel a rodiny (18 %).

„Zatímco Češi mají nesplacené závazky především k bankám a přátelům či rodině, v Itálii a Rumunsku dluží lidé hlavně za elektřinu či plyn. Ve Španělsku mají dlužníci největší problém se splácením hypoték a v Polsku s nájmem,“ dodává Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

Z českých respondentů průzkumu má aktuálně nějakou půjčku 44 % a dalších 12 % plánuje vzít si úvěr během následujícího roku. Nejzadluženější jsou lidé v Rumunsku, kde má půjčku přes 60 % respondentů a dalších více než 33 % se plánuje zadlužit v následujícím roce. Nejméně půjček splácejí respondenti z Německa (méně než 38 %), kde se také nejméně lidí plánuje zadlužit (méně než 10 %).