Poslání

Češi v zadlužení

Co si myslíme? Jak reagujeme? Kde hledáme pomoc? Co očekáváme?

Většina Čechů se vyhýbá otevřené komunikaci s věřitelem nebo společností vymáhající dluhy. Česká veřejnost chápe dlužníky a sympatizuje s nimi a zároveň ví, jaké důsledky jí finanční problémy mohou přinést. Ale povědomí Čechů o firmách působících v tomto sektoru a jejich sociální roli je stále mizivé. To jsou nejdůležitější výsledky průzkumu veřejného mínění, který pro KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. realizovala společnost Median.

Průzkum ukázal, jaký je postoj Čechů k problematice dluhů a nutnosti jejich splácení. Více jak polovina (57 %) Čechů deklaruje, že kdyby se dostali do problémů se zadlužením, snažili by se o co nejrychlejší splacení dluhů. Téměř 40 % však otevřeně přiznává, že neví, jak může dluhy uhradit. Dvacet devět procent dotazovaných Čechů, pokud by mělo více pohledávek po splatnosti, by se snažilo společně s konzultantem inkasní firmy hledat nejlepší způsob, jak tuto situaci řešit. Průzkum dále ukázal, že 88 % respondentů spontánně nezná žádnou společnost vymáhající dluhy. Více než jedna třetina dotazovaných je přesvědčena, že zadlužené osoby by chtěly dluhy splatit, ale nevědí, jak to udělat. Osmnáct procent respondentů soudí, že se zadlužené osoby za každou cenu snaží dluh splatit.

„Výsledky průzkumu potvrzují naše pozorování. V minulosti mnoho lidí zkoušelo omezenost finančního trhu a bralo na sebe závazky se záměrem nesplácet je. Někteří si brali úvěry a předem věděli, že je nebudou hradit. Dnes ti nepoctiví tvoří mezi našimi zákazníky naprostou menšinu. Většina jsou slušní lidé, které dluhy tíží a chtěli by je jednoduše uhradit,“ říká Piotr Krupa, CEO skupiny KRUK. „Tento průzkum potvrzuje, že jsme se nemýlili, když jsme zavedli smírnou strategii, která předpokládá pomoc zadlužené osobě při splácení pohledávek po splatnosti prostřednictvím rozložení této pohledávky na splátky, které může splácet. Vycházíme z předpokladu, že dnes se může zadlužit každý, obvykle v důsledku nepředvídatelných osudových událostí, např. dlouhodobé nemoci, ztráty práce nebo odchodu od životního partnera. Často je to také následek určité nesoudnosti a nepočítání se svými finančními limity. Není to však způsobeno špatnou vůlí, lidé to nedělají schválně. Spíše je to výsledek impulzivního chování a nedostatku fantazie. Skupina KRUK má ambice rozšířit povědomí o společnostech vymáhajících dluhy, jejich přínosech a sociální roli.“ Totéž si myslí účastníci tohoto průzkumu. 41 % dotazovaných Čechů si myslí, že v dluzích se nejčastěji ocitají obyčejní lidé, kteří se dostali do složité finanční situace. Třicet procent respondentů dále uvedlo, že se do finančních problémů dostáváme, když se např. rozhodneme nakoupit na splátky, když jednoduše přeceníme své finanční možnosti. Čtrnáct procent respondentů soudí, že prodlení při splácení závazků se týká lidí, kteří si je brali v dobré víře a říkali si „nějak to dopadne”.

Ovšem až šedesát procent respondentů deklaruje, že v případě zadlužení by se snažili dluhy co nejdříve splatit a 22 % Čechů, kteří byli při průzkumu osloveni, by hledalo pomoc u rodiny. Pouze desetina Čechů, v případě, že by se dostala do dluhů, by hledala možnosti dohody s věřitelem nebo inkasní firmou, která jej zastupuje. V případě, že by lidé v zadlužení byli kontaktováni společností vymáhající dluhy, 88 % respondentů uvedlo, že by od ní rádi slyšeli všechny možnosti, jak se se svým dluhem vypořádat.

Aktivní kontakt s institucí, které dlužíme peníze, nebo s inkasní firmou, která ji zastupuje, je nejlepší krok, který nám umožní uzavřít smírnou dohodu, vypočítat úhradu pohledávek po splatnosti a postupně se dostat ze zadlužení,“ říká Paulina Sapkowska, generalni ředitelka KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. „Stále o tom však všichni nevědí. V Polsku a Rumunsku realizujeme řadu vzdělávacích aktivit, při kterých ukazujeme výhody, jenž plynou z otevřeného rozhovoru o finanční situaci našich klientů a šance dohodnout se s věřitelem. Nyní budeme tyto aktivity uskutečňovat i v Čechách. Není nic špatného na tom, brát si závazky. Čerpání úvěrů je v současné ekonomice přece normální věcí – je to jeden z motorů jejího vývoje. Ale je důležité dělat to promyšleně a odpovědně. A je dobré vědět, jak se chovat, pokud se dostaneme do problémů se splácením a dluh se dostane do procesů vymáhání,“ dodává Sapkowska.
Téměř osmdesát procent účastníků průzkumu prohlásilo, že zadlužené osoby očekávají od inkasní společnosti rozložení dluhů na splátky, které jsou přizpůsobeny možnostem jejich domácího rozpočtu. Ovšem více než polovina (52,3 %) dotazovaných si myslí, že dlužníci očekávají především pochopení a pomoc při hledání způsobu, jak dluhy splatit.

„A právě s tím mohou počítat dlužníci, kteří kontaktují zaměstnance společnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. Jako součást skupiny KRUK, která je lídrem v oblasti správy pohledávek v Polsku a Rumunsku, chápeme svou roli jako pomoc při splácení dluhů. Je to současně jak pomoc dlužníkům při vyvázání se z jejich závazků, tak i věřitelům při procesu získání peněz, které jim náleží,“ zdůrazňuje Paulina Sapkowska. „KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. není inkasní společnost v tradičním pojetí tohoto slova. To, co děláme, můžeme nazvat poskytováním finančních služeb pro zadlužené osoby. Jsme přesvědčeni, že stav „bytí dlužníkem” je přechodným stavem, do kterého se může dostat každý. Dáváme lidem možnost dostat se z bludného kruhu tím, že jim rozložíme dluhy na splátky. Provedené průzkumy ukazují, že naše strategie odráží potřeby a očekávání Čechů a proto tak dobře funguje.“
Průzkum byl proveden metodou CATI (telefonický průzkum s využitím počítače) v období od 27. ledna do 11. února 2012 na reprezentativní skupině Čechů.