Poslání

Klíčové partnerské organizace letošního ročníku

Klíčovým partnerem Dne bez dluhů je Úřad práce ČR, který (v uvedených dnech) poskytuje svou síť poboček právě pro umístění bezplatných poradenských stánků. Dále se na akci podílí řada neziskových organizací – Asociace občanských poraden, Centrum Rubikon a Dětské krizové centrum NOMIA, Lepší senior. Organizátorem projektu je společnost KRUK Česká a Slovenská republika. Akce probíhá již řadu let také ve spolupráci s Asociací inkasních agentur.