Poslání

Klíčové partnerské organizace letošního ročníku

Klíčovým partnerem Dne bez dluhů je Úřad práce ČR, který (v uvedených dnech) poskytuje svou síť poboček pro umístění bezplatných poradenských stánků. Patronem akce a hlavním organizátorem je společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., která se zabývá správou a vymáháním pohledávek. Na akci se dále podílí celá řada neziskových organizací, které si kladou za cíl pomáhat lidem ve složité životní a finanční situaci.