Poslání

Poslání Dne bez dluhů

Posláním Dne bez dluhů je upozornit co nejvíce spoluobčanů na nebezpečí plynoucí z nezvládnutého zadlužení, přimět je k zamyšlení nad případnými vlastními dluhy a aktivnímu hledání řešení oddlužení. Součástí Dne bez dluhů je bezplatné poradenství pro osoby ve složité finanční situaci a další aktivity, jejichž cílem je zvýšení finanční gramotnosti veřejnosti. Naším cílem je vytvořit 360´síť z organizací – státních, neziskových, obchodních, které pomocí vzdělávacích aktivit v oblasti finanční gramotnosti učí veřejnost přistupovat ke své osobní finanční situaci aktivně, ukazují, jak řešit finanční problémy a jak najít cestu k životu bez dluhů. Věříme, že pomáháme konkrétním lidem a přispíváme tak k celkovému ozdravení společnosti.