Poslání

Téměř polovina Čechů se obává o svou finanční situaci

Téměř polovina Čechů se v posledním čtvrt roce nacházela v rozpoložení, kdy měla obavy o svou finanční situaci. Tyto obavy plynuly především ze situace, kdy měsíční výdaje převýšily celkové příjmy. Tato a další zajímavá fakta vyplývají z exkluzivního průzkumu, který byl proveden nezávislou agenturou IPSOS během října 2015 na zakázku společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Výsledky průzkumu byly prezentovány v rámci mezinárodní akce DEN BEZ DLUHŮ, jejíž již čtvrtý ročník připadá v České republice tradičně na 15. listopadu.
DEN BEZ DLUHŮ je jedinečná mezinárodní vzdělávací aktivita, která si klade za cíl upozornit na rostoucí zadluženost lidí a domácností, informovat veřejnost o komplikacích, které mohou nastat, pokud se osobní dluhy vymknou kontrole, a nabídnout zcela zdarma pomoc s jejich řešením. DEN BEZ DLUHŮ nabádá každého spotřebitele, aby se soustředil právě na svou finanční situaci, postavil se jí čelem, pokud není nikterak příznivá, a dokázal všechny své závazky jednou provždy zvládnout. V rámci DNE BEZ DLUHŮ má široká veřejnost možnost se osobně a zdarma poradit s odborníky z Poradny při finanční tísni a společnosti KRUK, kteří jim jsou v letošním roce k dispozici na hlavních nádražích v šesti českých městech: v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem a Olomouci ve dnech 12. – 13.11. od 14:00 do 18:00 a v sobotu 14.11. od 8:00 do 12:00. Obyvatelé Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem a Hradce Králové budou moci využít bezplatného poradenství v neděli 15. listopadu v rámci jízdy historických vozidel. Bezplatně se poradit bude možné i na telefonní lince 800 800 123.

Češi se bojí nadměrných výdajů, ztráty zaměstnání a zdravotních komplikací

V rámci akce DEN BEZ DLUHŮ pracuje společnost KRUK každoročně s výsledky rozsáhlého unikátního průzkumu mezi domácnostmi ve všech zemích, v nichž má své zastoupení. Letošní průzkum byl zaměřen především na aktuální finanční situaci Čechů, řešení finančních problémů a zkušenosti se zpožděním splátek pravidelných měsíčních výdajů.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že téměř polovina (46 %) obyvatel České republiky se v posledních 2-3 měsících nacházela v situaci, která je přiměla k obavám o jejich finanční situaci. Z této skupiny lidí mají největší obavy obyvatelé Zlínského kraje, kde 27 % z nich řeší tyto starosti téměř denně. Nejvíce lidí, kteří se alespoň někdy během posledního čtvrtroku obávali o svou finanční situaci, žije v Libereckém kraji (65 %). Naopak „nejklidnější“ jsou obyvatelé Ústeckého kraje, kde 64 % z nich finanční starosti v posledních 2-3 měsících vůbec neřešilo.

 

Nejčastějším důvodem, který vede k obavám o svou finanční situaci, je situace, kdy jsou výdaje domácnosti vyšší, než její příjmy (54 %). Další častou obavou je ztráta zaměstnání (33 %), zhoršující se zdravotní stav (14 %) či riziko snížení mzdy (13 %). Problémy s vyššími výdaji oproti příjmům mají především mladí Češi ve věku 18 až 29 let (63 %), s rostoucím věkem se tyto problémy snižují.

Spoření – důležité, ale velmi náročné

Češi jsou si vědomi, že riziku výpadku příjmů nebo neočekávaných výdajů se lze nejlépe vyhnout díky pravidelnému spoření. Více než čtyři z pěti Čechů (81 %) je však přesvědčeno, že spoření vyžaduje velké úsilí – s tímto tvrzením jich naprosto souhlasí 40 % a spíše souhlasí dalších 41 %. Větší úsilí představuje spoření pro ženy (o 4 % více než u mužů).

Finanční zodpovědnost České populace se dlouhodobě zvyšuje, což dokládá fakt, že 90 % českých občanů je si vědomo, že splácení půjček vyžaduje plánování a pravidelnost (62 % zcela souhlasí, 28 % spíše souhlasí).

„Na podzim letošního roku jsme v České republice spustili rozsáhlou televizní kampaň, v níž se snažíme vysvětlit české populaci důležitost kontaktování jejich věřitele vždy, když nastanou problémy se splatností jejich závazků. Velmi příjemně nás překvapilo, že 70 % Čechů by v případě prodlení splátek kontaktovalo svého věřitele a požádalo jej o prodloužení termínu splacení nebo rozdělení zbývajících splátek. Dalších 14 % by se snažilo zaplatit aspoň maximální možnou část dlužné splátky, aby ukázala svou vůli splatit dluh. Pouze 3 % dlužníků by se vyhýbala kontaktu s bankou,” uvedla Paulina Sapkowska, generální ředitelka společnosti KRUK. „Dluhy jsou navíc podle 92 % českých občanů otázkou cti a musí se splatit. Tato čísla ukazují, že Češi jsou velmi zásadoví a chtějí dostát svým závazkům.”

Když je člověk zadlužený, je snadné zpanikařit a udělat unáhlená rozhodnutí ohledně půjček – o tom je přesvědčeno 80 % občanů (40 % rozhodně souhlasí a 40 % spíše souhlasí). Jen 39 % Čechů se však přiklání k názoru, že nejjednodušší způsob, jak vyřešit zadluženost nebo nepříznivou finanční situaci, je vzít si půjčku.

Rodina a přátelé čekají na splátky půjček nejdéle

Společnost KRUK se v letošním průzkumu zaměřila také na nejčastější typy situací, které vedou k prodlením se splatností závazků. Zpoždění se splátkami si Češi pravidelně dovolují u půjček od rodiny a přátel (1,5 %), plateb za mobilní telefony (1,2 %) a půjček od bank či nebankovních institucí (0,9 %). Zpoždění dosahuje nejčastěji délky 1-2 měsíce. Naopak žádný z respondentů se nikdy neuchýlil k prodlení ve splátkách elektřiny či plynu.

Nejčastější dlužné částky, kvůli kterým se čeští spotřebitelé dostávají do prodlení se splatností, jsou následující:

– elektřina a plyn 1 001 – 5 000 Kč (54 % respondentů);
– nájem 5 001 – 20 000 Kč (44 %);
– účty za mobilní telefon do 1 000 Kč (72 %);
– účet za internet do 1 000 Kč (70 %);
– hypotéka 5 001 – 20 000 Kč (43 %);
– půjčky od bank nebo nebankovních institucí 1 001 – 5 000 Kč (40 %);
– půjčky od rodiny nebo přátel 5 001 – 20 000 Kč (31 %).

shrnutí CZ