Poslání

Většina Čechů hledá finanční a emocionální pomoc u své rodiny

Čtyři pětiny Čechů hledají v těžké finanční situaci finanční a emocionální pomoc u své rodiny. Očekávají od ní především citovou podporu a rady, jak řešit své finanční problémy – taková jsou některá ze zjištění vyplývajících z exkluzivního průzkumu, který byl proveden agenturou STEM/MARK během října 2014 na zakázku společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Výsledky průzkumu byly prezentovány v rámci mezinárodní akce DEN BEZ DLUHŮ, jejíž třetí ročník připadá v České republice každoročně na 15. listopadu 2014.

DEN BEZ DLUHŮ je jedinečná mezinárodní vzdělávací aktivita, která si klade za cíl upozornit na rostoucí zadluženost lidí a domácností, informovat veřejnost o komplikacích, které mohou nastat, pokud se osobní dluhy vymknou kontrole, a nabídnout zcela zdarma pomoc s jejich řešením. DEN BEZ DLUHŮ nabádá každého spotřebitele, aby se soustředil právě na svou finanční situaci, postavil se jí čelem, pokud není nikterak příznivá, a dokázal všechny své závazky jednou provždy zvládnout. V rámci DNE BEZ DLUHŮ bude mít široká veřejnost možnost se osobně a zdarma poradit s odborníky z Poradny při finanční tísni a společnosti KRUK, kteří jim budou k dispozici na hlavních nádražích v šesti českých městech: v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem a Plzni ve dnech 12. – 14.11. od 14:00 do 18:00 a v sobotu 15.11. od 8:00 do 18:00. Obyvatelé Olomouce a okolí budou moci využít bezplatného poradenství v sobotu 15. listopadu v rámci jízdy historickou tramvají, která bude v pravidelných intervalech projíždět centrem města. Bezplatně se poradit bude možné i na telefonní lince 800 227 225.

Jen jeden z pěti Čechů nehledá finanční i citovou pomoc u své rodiny

V rámci akce DEN BEZ DLUHŮ pracuje společnost KRUK každoročně s výsledky rozsáhlého unikátního průzkumu mezi domácnostmi ve všech zemích, v nichž má své zastoupení. Letošní průzkum byl zaměřen na vnímání české populace v oblasti orientace, znalosti, gramotnosti a vzdělávání ohledně rodinných financí.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že každý druhý člověk (57 %) informuje o své finanční situaci, tedy příjmech, výdajích i závazcích, nejčastěji svou manželku či manžela. Každý třetí člověk pak také své děti (36 %) či rodiče (32 %) a každý čtvrtý svého partnera (26 %) či kamarády (24 %).

Rodina představuje také nejdůležitější instituci, u které převážná většina lidí hledá finanční i citovou podporu. Čtyři z pěti Čechů by se v případě finanční pomoci obrátili na svou nejbližší rodinu, tedy manžela, manželku či dospělé děti (82 %), a příbuzné (72 %). V případě citové podpory by lidé vedle rodiny hledali pomoc také u svých přátel. Zajímavostí je, že v tíživé finanční situaci by se Češi obrátili i na správu sociálního zabezpečení (71 %).

Lidé nemluví o svých finančních problémech, aby svou rodinu chránili

Přibližně polovina lidí se domnívá, že pokud se někdo rozhodne neinformovat své blízké o svých finančních problémech, činí tak proto, aby je ochránil před svými problémy (58 %), udržel doma pozitivní a optimistickou atmosféru (48 %) či ze strachu, že touto informací zatíží další osoby a přidělá jim starosti (48 %).

Zatajování těchto problémů má ovšem ve většině případů na rodinné vztahy spíše negativní vliv. V téměř polovině případů se mohou rodinné vztahy stát napjatější, je-li zadlužená osoba vystavena stresu, který má vliv také na její rodinu (47 %). V každém pátém případě se nepřiznáním dluhů v rodině, která již prošla problémy v minulosti, může situace jen zhoršit (21 %), porozumění mezi členy rodiny slábnout a objevovat se nedůvěra (19 %).

S dluhy se setkal už každý pátý dotázaný

Z výsledku výzkumu také vyplývá, že každý pátý Čech (22 %) již má osobní zkušenost s dluhy. Nejčastěji se s nimi svěřil svému manželovi, manželce či partnerovi (74 %), rodičům (51 %), sourozencům či kamarádům (41 %) s tím, že od nich očekával především radu, jak své finanční problémy řešit (42 %), a citovou podporu (29 %). Každý druhý člověk se naopak snažil svou situaci zatajit, především před svými sousedy (52 %) a spolupracovníky (47 %).

Ve více než polovině případů měla rozmluva o problematické finanční situaci podobu přiznání se v rámci klidného rozhovoru s vysvětlením, jak problém vzniknul (57 %) a v každém pátém případě byl navíc společně sestaven akční plán, jak se danému problému postavit (20 %). V téměř každém druhém případě neměla tato informace na rodinné vztahy žádný vliv (47 %), ve třetině případů naopak posílila vztah nebo rodinná pouta (33 %).

„Z našeho průzkumu mimo jiné vyplynulo, že i osoby, které se do dluhů zatím nedostaly, uvažují – a odpovídaly – velmi podobně jako ty dluhově zainteresované. Více než dvě třetiny Čechů (69 %) by byly rády, kdyby jejich finanční problémy zůstaly pouze v rodině a mohly je tak řešit společně. To potvrzuje také fakt, že by se tito lidé se svými finančními problémy nejčastěji svěřili svému partnerovi (88 %), rodičům (53 %), dospělým dětem (52 %) a sourozencům (48 %) a naopak by se je snažili zatajit před sousedy (83 %), spolupracovníky (75 %) či svými nezletilými dětmi (70 %),“ uvedla Paulina Sapkowska, generální ředitelka společnosti KRUK. „Vedle rodiny by téměř každý pátý člověk (18 %) vyhledal odbornou pomoc také u finančního poradce nebo firmy zabývající se pohledávkami.“

Role rodičů a dětí v rámci dluhové problematiky

Převážná většina dospělých obyvatel České republiky se domnívá, že děti školního věku by měly být informovány o finančních problémech rodiny, neboť se tak naučí finanční zodpovědnosti (34 %) a uvědomí si, proč si rodina nemůže dovolit kupovat různé věci (31 %). Celých 80 % Čechů dokáže svým dětem upřít různá potěšení, pokud mají finanční nouzi.

Diskutovat se svými rodiči o vlastních finančních problémech jsou ochotny téměř dvě třetiny dospělých dětí (60 %), neboť jsou zvyklé se v rodině dělit o radosti i starosti (33 %) a radit se ohledně financí (24 %). Téměř osm z deseti (77 %) dospělých dětí by bylo ochotno v případě finančních problémů přijmout od rodičů materiální podporu. Finanční podpora dětí přitom vyvolává u dospělých rozporuplné pocity: zatímco jedna třetina (30 %) se domnívá, že je štěstí mít někoho, na koho je spolehnutí, u další třetiny (27 %) to vzbuzuje negativní emoce, neboť by to podle nich měly být právě děti, které budou pomáhat svým rodičům.

Akce DEN BEZ DLUHŮ se koná také na Slovensku (15. listopadu), v Polsku a v Rumunsku (17. listopadu).