V posledních třech letech nejvíce rostly platy bankéřům, nejméně prodavačkám

V posledních třech letech nejvíce rostly platy bankéřům, nejméně prodavačkám

Hradec Králové, 26. února 2018 – Průměrná mzda v Česku meziročně vzrostla zhruba o 7 % a dle ČSÚ tato tendence bude pokračovat i vzhledem ke klesající míře nezaměstnanosti, která stabilně zvyšuje tlak na růst mezd. Z průzkumu společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků je patrné, že na tomto trendu profitují především zaměstnanci z finančního sektoru (41 %) a uniformované sbory (38 %), kterým se za poslední tři roky nejvíce navýšil příjem. Pokles příjmu naopak uvádí plných 40 % lidí zaměstnaných v prodejním sektoru.

Ve finančním sektoru rostly mzdy nejvýrazněji, 13 % respondentů zaznamenalo nárůst o 30 % a více. Také příslušníci uniformovaných sborů často uváděli zvýšení příjmů, které ovšem nebylo tak výrazné jako u finančníků – většinou se pohybovalo pod 30 % původních mezd. Snížením příjmů byl nejvíce postižený prodejní sektor, kde 14 % uvedlo pokles domácího rozpočtu o 10 až 30 %.

Zvýšení příjmů často vede ke snížení obezřetnosti ohledně dluhů a jejich splácení. Lidé získají pocit, že si mohou dovolit více utrácet a třeba se i více zadlužit. V případě ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci, což jsou nejčastější důvody finančních problémů, jim pak ale mohou chybět prostředky na splácení dluhů i běžný provoz domácnosti. Nejlepší prevencí neschopnosti splácet úvěry v případě nečekaných událostí je průběžné vytváření finanční rezervy alespoň ve výši tříměsíčního platu,“ doplňuje Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

V dopravě a službách využijí zvýšenou mzdu ke splácení dluhů

Jednotlivé profese nakládají s navýšeným příjmem odlišným způsobem. Pokud se navýší mzda zaměstnancům v dopravě a ve službách, více jak třetina respondentů ji použije ke splácení dluhů (36 %, resp. 34 %). Více šetřit začnou učitelé (45 %) a bankéři (35 %), zaměstnanci z bankovního sektoru a z obchodu ale zvýšený příjem také intenzivněji utrácejí. Zaměstnanci z oboru informačních technologií (36 %) začnou po zvýšení platu méně plánovat nákupy a utrácejí spontánněji.

Platy v Evropě

Z mezinárodního srovnání v rámci průzkumu společnosti KRUK vyplývá, že ve státech, které se potýkají s ekonomickými problémy jako jsou Itálie a Španělsko, výrazně klesají platy především zaměstnancům v oboru služeb, stavebnictví a dopravy. V těchto zemích uvádí pokles příjmu i více než 50 % respondentů ze zmíněných oborů. K nárůstu (více jak k poklesu) mezd dochází ve všech oborech především v Německu a Polsku, ale třeba také téměř u poloviny zkoumaných profesí v Rumunsku. Nejčastěji rostou platy zaměstnancům v oboru informačních technologií a finančních služeb, ale například v Německu si výrazně přilepšili také učitelé a v Rumunsku příslušníci uniformovaných sborů.