Rady a tipy

Co dělat, když nemůžete platit splátky?

Zadlužení ve smyslu většího počtu závazků je věcí obvyklou, jen stěží bychom si koupili například byt či auto. Na splátky nakupujeme často také počítače, bílou techniku, audio a video zařízení. Úvěr má tak téměř každý z nás, někdo i několik. Pokud řádně platíte úvěrové splátky a měsíční poplatky, není to až takový problém. Ten začíná, když peníze na jejich zaplacení dochází. Jak tedy v tomto případě postupovat?

1. Kontaktujte věřitele nebo Správce pohledávek
Když se blíží další termín splatnosti a vy máte prázdnou peněženku, je nejdůležitější zachovat klid a jednat! Vyhýbání se kontaktu s věřitelem je nejhorší volbou. Věřitel nebo správce pohledávek jednající jeho jménem určitě budou vymáhat své pohledávky. Pokud zjistí, že se nelze s dlužníkem dohodnout, mohou předat věc soudu a pak exekutorovi. Nejlepší je snažit se vyřešit problém svého dluhu smírnou cestou. Navíc, pokud váš dluh převezme správce pohledávek, je to pro vás příznivější, neboť správce pohledávek má větší možnosti dohody než třeba banka. Například správce pohledávek KRUK Česka a Slovenská republika s.r.o., nabízí zadluženým osobám možnost splácet dluh ve výhodných splátkách – přijatelných, přizpůsobených současným finančním možnostem dlužníka.

2. Vyjednávejte
Buďte ke svému věřiteli upřímní, otevřeně mu řekněte o své finanční situaci a navrhněte mu přijatelný způsob splacení svého dluhu. Věřitel tak může vzít v úvahu například pozastavení splátek na určitou dobu nebo snížení měsíční splátky při současném prodloužení splátkového období. Díky tomu se vaše měsíční závazky alespoň o trochu sníží.

3. Najděte si dodatečný příjem
Stojí za to vyhledat možnosti získání dodatečných prostředků, třeba z příležitostných prací či sociálních dávek. V tomto případě je ale nutné si pamatovat, že peníze získané ze sociálních dávek nelze využít ke splacení dluhu. Zaplacením běžných potřeb z této finanční podpory, jako třeba nájemného, můžete však získat dodatečné prostředky pro uhrazení dlužné částky. Vždy se vyplatí šetřit. Stačí třeba uzavřít vodovodní kohoutek, když vodu nepotřebujete, zhasnout světlo v místnosti, ve které momentálně nikdo není. Díky tomu snížíte poplatky za vodu, elektřinu atd.

4. Dluh můžete upravit
Pokud máte několik úvěrů, jejichž celková částka překračuje vaše možnosti, zkuste si prohlédnout nabídku konsolidačních úvěrů. Je to speciální řešení, které umožňuje snížení měsíčních závazků. Jedná se o sloučení menších půjček do jedné “zastřešující” půjčky (úvěru), ze které jsou všechny dané pohledávky uhrazeny. Doba trvání úvěru bude sice delší, ale díky tomu měsíční závazky příliš nezatíží domácí rozpočet.

5. Změna zajištění, přistoupení nebo prodej
V případě vysokého hypotečního úvěru a jeho následného neplnění může dojít až ke ztrátě bytu či nemovitosti. Pokud máte jiné nemovitosti, např. pozemky, můžete začít uvažovat o změně zajištění. S takovým řešením musí samozřejmě souhlasit také věřitel.

Pomoc můžete hledat také u své rodiny nebo přátel, se kterými se lzese domluvit, že budou splácet vaše pohledávky a vy jim peníze vrátíte, jakmile se situace zlepší. Občas je taková forma spolupráce využívána bankou jako dodatečné zajištění úvěru. Formálně se jedná o přistoupení k dluhu. Přistupující osoba odpovídá v tomto případě společně a solidárně s dlužníkem za splacení pohledávky. Přistoupení k dluhu může být silným argumentem při jednání s bankou, kdy žádáte třeba o zvýšení částky úvěru.

Pokud i přesto ovšem nebudete schopní splácet hypoteční úvěr, jediným řešením prodej nemovitosti, jež je předmětem zajištění. Lepší je najít zájemce, než nechat exekutora prodat vaši nemovitost v dražbě, v takovém případě by cena nemovitosti byla určitě mnohem nižší než její tržní cena.

Bez ohledu na to, čeho se týká dluh a jaká je jeho výše, základní pravidlo zní – vezměte věci do svých rukou a aktivně hledejte způsoby řešení finančních problémů. Je důležité, abyste ukázali věřiteli, že vám záleží na splacení svého dluhu. Stojí za to pravidelně splácet i menší částky, než jsou požadovány. Věřitel nebo správce pohledávek, který uvidí vaši dobrou vůli, bude ochotněji projednávat podmínky jejich splacení.