Rady a tipy

Jak poznat finanční problémy partnera?

Uzavírá se váš partner, vyhýbá se rozhovorům o financích, schovává doklady? Pokud jste něco podobného v jeho chování zpozorovali, může to znamenat, že má váš partnerproblémy s dluhy. Vezměte proto věci do svých rukou a ukažte mu, že se můžete společně dostat z dluhové smyčky ven.

Je přirozené, když hovoříme o svých problémech s blízkou osobou. Určitou výjimku však mohou tvořit problémy týkající se naší finanční situace. Zejména muži nemluví o nedostatku peněz, protože to pro ně znamená obrovské selhání. V případě zadlužení je pro muže typické zatajováníproblému. Z tohoto důvodu se muži často cítí osamělí a neschopní. Dodatečným břemenem je pocit odpovědnosti za rodinu. Snížení výdajů znamená snížení kvality života příbuzných, neschopnost uspokojit jejich potřeby, což si otcové rodin často nechtějí připustit.

Proto pokud si myslíte, že Váš partner má finanční problémy, promluvte s ním a projevte pochopení, případně mu pomozte. Zeptejte se, jaké jsou důvody této situace, , jak velký je dluh a zda partner už obdržel nějaké písemnosti od společnosti, jež se zabývá vymáháním pohledávek. V případě, že ho už vymahač kontaktoval, přečtěte si pozorně dopis. Zachovejte klid, jedná se o situaci, která se může stát každému a ze které existuje cesta ven. Ze všeho nejdříve zavolejte na číslo uvedené v dopisu. Rychlý kontakt s inkasní agenturou je prvním a nejdůležitějším krokem k vyřešení vašich problémů. Nemusíte se obávat. Díky tomuto rozhovoru se detailněji seznámíte se situací a zjistíte, jaké máte možnosti splacení dluhu. Například KRUK Česka a Slovenská republika s.r.o. nabízí zadluženým osobám možnost stanovit si délku splácení dluhu. Stačí jen zavolat a projednat si podmínky splátkové dohody. Uzavřením takové dohody přestáváte být dlužníkem a vracíte se mezi osoby, které jednoduše splácejí splátky. Pokud tyto splátky splácíte včas, v budoucnu již neobdržíte výzvy k platbě a věc nebude předána soudu.