Rady a tipy

Kdo je ve skutečnosti správce pohledávek a jaké jsou jeho pravomoci?

Často opakovanou nepravdou je mýtus o správci pohledávek, který bez upozornění vybírá peníze z našeho bankovního účtu a násilím si bere spotřebiče z naší kuchyně. Násilná exekuce dluhů však není náplní správce pohledávek, nýbrž exekutora. Ten skutečně může zabrat majetek dlužníka bez jeho souhlasu tak, že mu obstaví účet nebo vydraží jeho majetek podléhající exekuci.

Správce pohledávek má za úkol zajistit, aby zásah exekutora nebyl nutný a aby se problém vyřešil smírnou cestou. Pomáhá tak dlužníkovi najít smírný způsob splacení jeho dluhu a vrátit jej zpět do normálního ekonomického života. Dát záležitost k soudu a exekuci je až poslední možností, kterou správci pohledávek použijí pouze tehdy, kdy není ze strany dlužníka žádná ochota spolupracovat a dohodnout se s věřiteli.
Právě pomoc se splácením dluhu je asi jedna z nejvíce podceňovaných výhod kontaktu se správcem pohledávek. Ten má totiž mnoho možností přizpůsobení frekvence a výše splátek našim aktuálním finančním možnostem, bere náš dluh s vědomím, že máme problémy s jeho splácením, takže se zaměřuje na hledání řešení, která by byla pro nás natolik příznivá, aby nakonec došlo k zaplacení pohledávek. A co je důležité – za takovou smírnou činnost si správce pohledávek neúčtuje žádné další poplatky.