Dluhy na uzdě aneb čtyři kroky jak předejít exekuci

Každému se může v životě stát, že obdrží dopis od společnosti spravující pohledávky s výzvou k úhradě svých dluhů. I když taková situace vyvolá logicky ve většině lidí nepříjemné pocity, lze dopis vnímat i jako možnost se s věřitelem dohodnout a najít společný způsob, jak své vyřešit dluhy smírnou cestou bez soudu či dokonce exekuce.

Jak tedy postupovat při obdržení dopisu od firmy, která spravuje pohledávky?

První krok – orientovat se v situaci
Především nepropadat panice a dopis nevyhodit, tak se bohužel dluhu nezbavíme, jen nám poroste. Dopis nám pomůže zorientovat se ve vaší finanční situaci. Obsahuje klíčové informace o vzniku dluhu, jeho původu, výši, data splatnosti a čísle účtu, na které je třeba peníze posílat. Obvykle dopis také obsahuje informace o tom, zda je možné řešit tento problém smírnou cestou. Dopis je proto třeba uschovat, informace v něm obsažené budou sloužit k rozhovoru s poradcem firmy vymáhající pohledávky. Základním kamenem řešení je totiž domluva na výši splátek, která vyhovuje aktuální finanční situaci zadluženého člověka.

Druhý krok – zavolejte a zkontrolujte, zda máte prostor pro manévrování
Dalším krokem při řešení dluhu je telefonát do společnosti, která váš dluh spravuje. Spojíte se s osobou, která má spoustu zkušeností a znalostí, protože řeší podobné případy každý den. Dozvíte se, jaké jsou možné cesty pro řešení vašeho problému.

V KRUK Česka a Slovenská republika s.r.o. chápeme osudy lidí v dluzích a snažíme se navrhnout takovou formu splátek, která je přijatelná v rámci udržení vašeho domácího rozpočtu. Je důležité mít na paměti, že čím dříve se začne problém řešit, tím lépe, protože dluh narůstá každý den ve váš neprospěch (a ve prospěch věřitele).

Třetí krok –  zahrnuje dohodu a určení výše splátek
Pravidelné měsíční splátky na základě smlouvy zaručí, že věřitel nebo inkasní agentura jednající jeho jménem nebudou postupovat případ k soudu a dále k exekutorovi, což je krajní, ale bohužel nevyhnutelný postup. Našim klientům umožňujeme nastavit si výši splátek dle finančních možností, představ a v reálných termínech. Vše je tedy vždy otázkou dohody.

Čvrtý krok – získat klid

„Společnost KRUK Česka a Slovenská republika s.r.o. mi nastavila splátkový kalendář podle mých finančních možností. Líbí se mi, že umí vyjít zákazníkovi v těžké situaci vstříc. Díky KRUKu jsem v životě zase klidnější a finanční závazky mi už nezpůsobují tolik stresu,“ napsala paní Petra, které společnost pomohla s řešením jejích dluhů.

Příčiny potíží s osobními financemi mohou být různorodé. Ztráta pracovního místa či snížení mzdy, dlouhodobá nemoc, narození dítěte, ztráta blízké osoby mohou nepříznivě ovlivnit finanční situaci jednotlivce i celé rodiny. Také sezónní výdaje, které přináší  například začátek školního roku, příchod Vánoc či výdaje za dovolenou, mohou být pro rodinný rozpočet destabilizující.

Důležité je získat a udržet si přehled a pořádek ve financích jednotlivce i rodiny. Výsledkem je nejen postupné splacení dluhů, ale také život beze strachu a stresu z financí.

Práva dlužníka

Na základě stávající legislativy je dlužníkem fyzická nebo právnická osoba, která dluží určitou finanční částku fyzické nebo právnické osobě, která se nazývá „věřitel“.
Přestože zákonodárci poskytli občanům na základě Ústavy a platných zákonů celou škálu možností, jak oslovit státní instituce, jen málo z nich o těchto právech ví.

Právo na informace

Co se týče vztahu mezi správci pohledávek a dlužníky, je potřeba vědět, že dlužníci mají právo o svých debetních částkách požadovat doplňující informace. V poslední době se banky a další společnosti poskytující veřejné služby (telefonní operátoři, poskytovatelé energií, vody a plynu, apod.) stále častěji obracejí na specializované firmy, které nabízejí službu správy a řízení pohledávek. V dnešní době je to zcela normální a běžné, vezmeme-li v úvahu, že stále více lidí má problémy platit své účty nebo splátky.

Když Vám zavolá správce pohledávek, musíte se přesvědčit, že jedná na základě právního rámce, který představují smlouvy nebo plná moc, které opravňují k inkasování nesplacených dluhů. Operátoři v call centrech nemají právo sdělovat Vaše osobní údaje jiným osobám, než osobě, která je odpovědná za platby. Když Vás kontaktuje správce pohledávek, můžete ho poté, co se Vám představí, požádat o informace o svých dluzích, například o tom, kolik máte nezaplacených účtů.

Správce pohledávek Vám zajisté poskytne veškeré požadované informace a bude se snažit pro Vás nalézt co nejlepší řešení pro splácení Vašich pohledávek.