Příběh: Paní Petra si vzala půjčku pro dceru, dnes za své rozhodnutí platí

Paní Petra (62) si s manželem vzala půjčku v řádech desetitisíců korun. Přestože tyto půjčené peníze nebyly určeny jim, ale jejich dětem, byli to nakonec oni sami, kdo museli dluhy platit. Paní Petra je tak jedna z mnoha lidí, kteří se ve stáří zadlužili, aby mohli svým potomkům dopřát životní komfort.

Paní Petra žila se svým manželem skromně a peníze raději než do dovolené investovala do svých dvou dcer, aby jim zajistila slušnou budoucnost. Po studiích na střední škole si obě našly práci a partnery a začaly se tak postupně osamostatňovat. Pro paní Petru to představovalo pocit úlevy a společně s manželem se již těšili, až si v důchodu užijí zaslouženého odpočinku a budou se moci plně věnovat vnoučatům. Oba se však mýlili.

Jednoho dne se na ně obrátila jejich mladší dcera s prosbou, zda by si nemohla jejich jménem vzít u banky půjčku. Půjčené peníze by ráda použila na rekonstrukci svého bytu. Její plat byl totiž příliš nízký na to, aby půjčku sama od banky získala. Rodiče, zvyklí pro své děti udělat téměř cokoliv, s půjčkou souhlasili. Po půl roce se na ně náhle obrátila i druhá dcera s obdobnou prosbou. Rodičům tak nezbývalo nic jiného, než si vzít další půjčku, neboť když pomohli jedné dceři, očekávalo se, že pomohou i druhé. Celkově tak jejich dluh dosáhl hodnoty okolo 200 tisíc korun.
Obě dcery své půjčky nejprve řádně splácely, po čase však přišly o práci. Ocitly se v situaci, kdy neměly dostatek finančních prostředků na úhradu svých závazků. Ačkoliv nerady, nechaly úhradu splátek na svých rodičích.

Aby byla paní Petra s manželem schopna vzniklé dluhy splácet, oba se snažili udržet si práci během důchodu. Přes veškeré úsilí nakonec paní Petra a pak i její manžel o práci přišli a dluh museli začít splácet pouze ze svého důchodu. Peníze nemají nazbyt, přesto se snaží závazek splácet pravidelně, a to ve výši 1000 korun měsíčně. Kdyby se měli znovu rozhodnout, situaci by si mnohem lépe promysleli a úvěr si raději nevzali.

Rada oborníka

„Půjčky rodičů pro děti jsou častým jevem. Přestože vypadají velmi nevinně, mohou mít pro rodiče, zvlášť pokud jsou již senioři, vážné následky. V případě, že se potomci dostanou do platební neschopnosti a přestanou dluhy hradit, obrátí se věřitelé přirozeně na toho, kdo si půjčku vzal – tedy na rodiče,“ uvádí Markéta Kolářová ze společnosti KRUK Česká a Slovenská republika. „I sebespolehlivější potomek, pokud se dostane do finančních potíží, může přestat splácet a dluh tak zůstane na rodičích. Pro seniory, kteří pobírají standardní důchod a nedisponují úsporami, může být tato situace opravdu složitá. Důchodci totiž jen obtížně shání dodatečné zdroje příjmu. Jejich možnosti jsou často z důvodu věku a zdravotního stavu omezené. Nehledě na psychickou zátěž, kterou pro ně dluh představuje,“ doplňuje M. Kolářová.