Příběh Petra: Ztráta zaměstnání je nejtěžší

Petr (30 let) pracuje jako řidič kamionu. Když se po škole rozhodoval, jakým směrem se vydá, jevila se mu práce řidiče dálkových tras jako nejlepší řešení. Lákalo ho cestování a také to, že je v kabině kamionu svým pánem, aniž by nad ním denně stál nadřízený. Navíc práce řidiče nabízí možnost slušného výdělku, což je pro mladého člověka zajímavá motivace.

První roky po škole bydlel Petr u rodičů. To mu umožnilo našetřit si nějaké peníze. Ty se mu hodily, když se seznámil se svou tehdejší přítelkyní. Mladý pár se rozhodl pro společné bydlení, bylo potřeba pronajmout si byt a vybavit ho. Náklady spojené s novým bydlením přesahovaly úspory obou mladých lidí, a tak se Petr rozhodl, že si vezme půjčku. V práci tenkrát běželo vše tak, jak má, nebyl žádný důvod obávat se, že nebude mít na splátky. Nové plány a „starosti“ Petra těšily do té doby, než se jeho zaměstnavatel začal opožďovat s výplatou.

„U svého posledního zaměstnavatele jsem pracoval asi tři roky a fungovalo to dobře do té doby, než mi přestal včas posílat výplatu. Několik prvních měsíců jsem byl trpělivý. Měli jsme s přítelkyní malou finanční rezervu a z ní hradili složenky a splátky, které se na nás ze všech stran hrnuly. Když jsem ale pochopil, že to lepší nebude, rozhodl jsem se z práce odejít,“ popisuje Petr.

„Byla to opravdu krizová doba. Počítal jsem každý den do první výplaty v novém zaměstnání, které zatím nebylo na obzoru. Vyčerpali jsme tehdy s přítelkyní veškeré finanční rezervy. Nevycházely nám peníze na nájem, natož na splátky půjček,“ dodává Petr.

Rada odborníka

Markéta Kolářová ze společnosti KRUK Česká a Slovenská republika, která Petrův dluh spravuje, k jeho případu podotýká: „Pan Petr si uvědomoval, že i když je ve finančních problémech, musí svoje závazky splácet. Zůstával s námi v pravidelném kontaktu. S terénním poradcem připravili takový splátkový kalendář, který mu umožnil splácet měsíčně alespoň malé částky z jeho desetitisícového dluhu do té doby, než si najde novou práci. Na přístupu pana Petra oceňujeme především jeho spolehlivost. Dodržel, na čem se domluvil, a pokud to nebylo v jeho silách, ihned nás informoval o zpoždění platby. Jen s přístupem aktivní komunikace lze překonat nesnáze a vymanit se z dluhů.“
Petr nakonec novou práci našel. Zaměstnavatel mu posílá výplatu pravidelně a Petr si dokonce mírně platově polepšil. Přechodné období pro něho bylo sice těžkou zkouškou, posunulo ho ale dál v poznání, jak křehká může být finanční stabilita.