Své dluhy splácí více než polovina lidí

Během prvního čtvrtletí letošního roku svůj dluh splatilo či alespoň začalo splácet 51,5 % zadlužených osob. To je téměř o půl procenta více, než v loňském roce. Vyplývá to z výsledků meziročního srovnání interních statistik společnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK), které se týkají schopnosti zadlužených osob dostát svým závazkům.

Zodpovědněji se ke splácení svých dluhů staví lidé ve věku 45 až 54 let, kteří během daného období splatili 2,8 % svého dluhu. Naopak lidé ve věku 18 až 24 let splatili pouze 1,8 % hodnoty svého dluhu. Loni přitom k nejzodpovědnějším plátcům patřili právě mladí lidé. Z výsledků si lze všimnout, že ačkoliv lidé ve věku 18 až 24 let patřili v loňském roce k nejdisciplinovanějším osobám z hlediska splácení dluhů, v prvním čtvrtletí letošního roku naopak splatili nejmenší část svého dluhu ze všech věkových kategorií. Stejný trend lze vyčíst také u žen.

Splácení dluhů z pohledu žen

V prvním kvartálu letošního roku splatila či začala splácet svůj dluh více než polovina žen (55,8 %). Oproti loňskému roku se tak jejich počet navýšil o 0,2 %. Nejdisciplinovanější jsou přitom ženy ve věku 45 až 54 let, které již splatily 3,6 % svého dluhu. Naopak ženy ve věku 18 až 24 let splatily pouze 2,1 % svého dluhu. Mladé ženy přitom ještě loni patřily v rámci všech věkových kategorií mezi nejzodpovědnější a splatily celkem 16 % hodnoty svého dluhu. Ženy mají většinou na bedrech péči o domácnost a správu rodinných financí. S tím souvisí jejich vyšší disciplína ve splácení závazků a snaha mít účty v pořádku, aby nedošlo k ohrožení rodiny. Muži naopak častěji vystupují při jednání směrem k finančním institucím.

Splácení dluhů z pohledu mužů

Muži jsou z hlediska splácení svých závazků méně disciplinovaní než ženy (o 7,5 %). Od ledna do března letošního roku splatila či začala splácet svůj dluh sotva polovina mužů (48,3 %). V porovnání s loňským rokem ochota mužů dostát svým závazkům vzrostla o 0,5 %, což je něco málo více než u žen.  Nejdisciplovanější jsou přitom muži ve věku 25 až 34 let, kteří již splatili 2,6 % svého dluhu, naopak nejméně disciplinovaní jsou muži ve věku 15 až 24 let (splaceno 1,6 % dluhu).

 Každý desátý dlužník má alespoň dvě půjčky

Ze statistik také vyplývá, že 10,3 % zadlužených osob má alespoň dvě půjčky. V loňském roce jich přitom bylo o téměř procento méně (0,9 %). Větší počet půjček mají ženy (10,9 %), než muži (9,8 %). Zatímco se počet žen s větším množstvím půjček meziročně navýšil o 0,8 %, u mužů byl nárůst nepatrně vyšší, a to o 0,9 %.